xn--xuw875g.net

Domain Information :
Domain Name: XN--XUW875G.NET
Registrar: HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
Whois Server: grs-whois.hichina.com
Referral URL: http://www.net.cn
Name Server: DNS7.HICHINA.COM
Name Server: DNS8.HICHINA.COM
Status: ok
Updated Date: 14-may-2012
Creation Date: 06-sep-2006
Expiration Date: 06-sep-2016
Registrar Information :
Domain Name ..................... xn--xuw875g.net
Sponsoring Registrar ............ HICHINA ZHICHENG TECHNOLOGY LTD.
Name Server ..................... dns7.hichina.com
dns8.hichina.com
Registrant ID ................... hc721426118-cn
Registrant Name ................. yan wang
Registrant Organization ......... wangyan
Registrant Address .............. SHIJICUN
Registrant City ................. shenzhen
Registrant Province/State ....... guangdong
Registrant Postal Code .......... 518053
Registrant Country Code ......... CN
Registrant Phone Number ......... +86.075526753929
Registrant Fax .................. +86.075526753875
Registrant Email ................ wy120505@126.com
Administrative ID ............... hc721426118-cn
Administrative Name ............. yan wang
Administrative Organization ..... wangyan
Administrative Address .......... SHIJICUN
Administrative City ............. shenzhen
Administrative Province/State ... guangdong
Administrative Postal Code ...... 518053
Administrative Country Code ..... CN
Administrative Phone Number ..... +86.075526753929
Administrative Fax .............. +86.075526753875
Administrative Email ............ wy120505@126.com
Billing ID ...................... hichina001-cn
Billing Name .................... hichina
Billing Organization ............ HiChina Web Solutions Limited
Billing Address ................. 3/F., HiChina Mansion
No.27 Gulouwai Avenue
Dongcheng District
Billing City .................... Beijing
Billing Province/State .......... Beijing
Billing Postal Code ............. 100011
Billing Country Code ............ CN
Billing Phone Number ............ +86.01064242299
Billing Fax ..................... +86.01064258796
Billing Email ................... domainadm@hichina.com
Technical ID .................... hichina001-cn
Technical Name .................. hichina
Technical Organization .......... HiChina Web Solutions Limited
Technical Address ............... 3/F., HiChina Mansion
No.27 Gulouwai Avenue
Dongcheng District
Technical City .................. Beijing
Technical Province/State ........ Beijing
Technical Postal Code ........... 100011
Technical Country Code .......... CN
Technical Phone Number .......... +86.01064242299
Technical Fax ................... +86.01064258796
Technical Email ................. domainadm@hichina.com
Domain Create Date .............. 2006-09-06 15:46:11
Expiration Date ................. 2016-09-06 15:46:11For complete domain details go to:http://whois.hichina.com/whois/domain/xn--xuw875g.net
Domain Information Updated : 12/06/2013 1:35am